SURIS RACIBÓRZ

Polityka prywatności

Szanując Twoje prawo do prywatności strona internetowa www.surisraciborz.pl dochowuje najwyższej staranności w celu należytej ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób oraz w jakim celu korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy.

Użytkownik korzystając ze strony internetowej pod adresem www.surisraciborz.pl, wyraża zgodę na zasady i warunki opisane w niniejszej polityce prywatności. Administratorem Twoich danych osobowych jest, (dalej jako Administrator): Spółdzielnia Usług Rolniczych i Środowiskowych w Raciborzu
ul. Źródlana 1
47-400 Racibórz
NIP: 639-000-50-71

Podane przez Użytkownika dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO.

1. Zgoda Użytkownika
Korzystanie z Serwisu www.surisraciborz.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

2. Dane osobowe
Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej do Administratora. Podczas kontaktu z naszą firmą gromadzone będą następujące dane osobowe:
• imię i nazwisko,
• nazwa firmy,
• adres e-mail,
• numer telefonu,
• NIP (w przypadku wystawienia faktury),
• treść wiadomości,
• temat wiadomości
Podanie danych osobowych zawartych w przesyłanej widomości e-mail jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem suris@pro.onet.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Cele przetwarzania danych osobowych
Gromadzone przez Administratora informacje przetwarzane są w następujących celach:
• w celu komunikacji z Użytkownikiem polegającej na przedstawieniu informacji dotyczących oferowanych produktów i usług. Komunikacja z dotyczy również obsługi Użytkownika.
• w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
• w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
• w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

4. Prawa Użytkownika
Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5. Bezpieczeństwo i poufność:
Administrator wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi obowiązującego prawa. Okres przechowywania danych osobowych określa moment, w którym ustaje cel przetwarzania danych tj. Administratora zakończy swoją działalność. Wybrane informacje o Użytkowniku mogą być ujawnione właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną w zakresie, trybie i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej, informacje o Użytkowniku nie zostaną nigdy ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez Twojej wyraźnej zgody.